Address:
ELshape
ST 3682, Jalan Dato Tamby Chik Karim,
78300 Masjid Tanah, Melaka.
Phones:
012-601 7356 (Ayob) & 012-248 4973 (Hani)
E-mail: